Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep internetowy www.skleparomatnatury.pl jest własnością i obsługiwany jest przez firmę AROMAT NATURY Krzysztof Kowalewski, której siedziba mieści się w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Cmentarnej 4, NIP 2810040587, Regon 081060536.
2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
4. Ceny podane w sklepie są cenami brutto.
5. Towary dostępne w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

II. ZAMÓWIENIA I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW
1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej sklepu,
b) pocztą e-mail na adres dostępny na stronie internetowej sklepu,
c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej sklepu.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
3. Firma AROMAT NATURY zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również wtedy, gdy:
a. transakcji nie uda się autoryzować w systemie płatniczym eCard (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Zamawiającego kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki),
b. we wskazanych czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub
c. przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.
4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.
6. Sklep internetowy www.skleparomatnatury.pl służy do dokonywania zakupów produktów zaliczanych do artykułów z branży spożywczej za pośrednictwem sieci Internet, w sklepie można kupić wyłącznie oryginalne produkty producentów wyżej wymienionych branż.
7. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski i Unii Europejskiej. Zamówienia należy składać w języku polskim.
8. Sklep internetowy www.skleparomatnatury.plprzyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
9. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia, ale tylko związane z danymi osobowymi i ilością zamówionych produktów, i to tylko do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej z pracownikiem www.skleparomatnatury.pl.
10. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym www.skleparomatnatury.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
11. Firma AROMAT NATURY zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W takich przypadkach www.skleparomatnatury.pl zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone zarówno drogą telefoniczną lub przy pomocy poczty elektronicznej zgodnie z § IV ust. 3 i 4 niniejszego Regulaminu.
12. Firma AROMAT NATURY wystawia dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury. W przypadku potrzeby wystawienia faktury dla płatnika podatku od towarów i usług w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury.
13. Firma AROMAT NATURY nie odpowiada za zmianę terminu dostawy jeżeli termin ten zostanie zmieniony przez producenta lub głównego dystrybutora zamówionego produktu. O zmianie tej Zamawiający zostanie powiadomiony niezwłocznie. Zamawiający może zaakceptować zmianę terminu dostawy lub odstąpić realizacji zamówienia.

III. PŁATNOŚCI
1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a) pobranie – zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,
b) przelew – zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy Sklepu o numerze
82 1140 2004 0000 3402 7433 7389
c) karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,
d) ePrzelew - Płacę z Inteligo, eurobank płatności online, Płać z ING, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelewy24, Przelew z BPH, Crédit Agricole przelew online, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z City Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, Deutsche Bank Polska S.A., Bank Pocztowy, BS Wschowa, Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A.
Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz ePrzelewem obsługiwane są przez eCard S.A.
2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

IV. CENA WYSYŁKI
1. Do zamówienia doliczany jest koszt przesyłki uzależniony od wagi towaru i wyboru sposobu dostarczenia przesyłki.
2. Koszt przesyłki pobierany jest od każdego produktu osobno.

V. WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ
1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
2. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firm kurierskich i Poczty Polskiej.
3. Firma AROMAT NATURY zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu wysłania przez Zamawiającego zamówienia złożonego przy pomocy formularza dostępnego na stronie
4. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:
a. sprawdzeniu przez firmę AROMAT NATURY kompletności wysłanych danych.
b. Jeśli Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje zwrotną wiadomością e-mail, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane i przyjęte do realizacji. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.
5. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, zaś - w przypadku płatności kartą - z konta Zamawiającego zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek firmy AROMAT NATURY wpłyną odpowiednie środki. W momencie przekazania przesyłki do rąk Poczty Polskiej, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o danych na temat numeru przesyłki, przewidywanego czasu dostarczenia.
6. W momencie odbioru przesyłki Klient powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego czyli firmę AROMAT NATURY Krzysztof Kowalewski telefonicznie kontaktując się pod numerem +48603227607. Uszkodzenia zgłaszane przez zamawiającego po przyjęciu paczki nie będą uwzględniane.

VI. REKLAMACJE
1. Odbierając zamówiony produkt Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.
2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego.
3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru, dosłaniem towaru, bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
6. Firma AROMAT NATURY zastrzega sobie, że w przypadku oczywiście nieuzasadnionych reklamacji lub podania nieprawdziwych danych przez osobę, która złożyła reklamację, uprawniona jest do dochodzenia rzeczywistych kosztów poniesionych przy załatwieniu reklamacji.

VII. ZASADY ZWROTU ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW
1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy na każdym etapie jej realizacji, jednak przed wysłaniem zamówionych towarów. Odstąpienie od umowy po tym czasie skutkuje poniesieniem kosztów transportu przesyłek przez zamawiającego.
3. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną w terminie 10 dni od jej otrzymania. Przesyłka taka jest realizowana na koszt Zamawiającego.
4. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął opakowanie zabezpieczające towar.
5. Do zwracanego towaru należy dołączyć rachunek/fakturę.
6. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę klienta.

 VIII. OCHRONA PRYWATNOŚCI
1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.


IX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Platformy (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.


X. WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl