Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych (art. 13 ust.1 i ust. 2) jesteśmy zobowiązani Państwa
poinformować, że administratorem danych osobowych jest firma:
AROMAT NATURY Krzysztof Kowalewski
ul. Cmentarna 4
66-500 Strzelce Krajeńskie
NIP: 2810040587
Podstawą przetwarzania danych osobowych są transakcje handlowe (faktury Vat kupna sprzedaży)
oraz cele informacyjne i marketingowe (oferty handlowe).
Przetwarzamy następujące dane:
w celu wystawienia faktury VAT - nazwa firmy, ulica, kod pocztowy i miasto, NIP;
w celu kontaktu z kontrahentem – numery telefonów, adresy e-mail;
w celu rozliczeń z kontrahentem – numery kont bankowych, historia korespondencji.
Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych
oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy kupna sprzedaży. Dane możemy udostępniać
podwykonawcom w celu konieczności realizacji zamówień do których należą firmy spedycyjne,
księgowe, windykacyjne, prawnicze, doradcze. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych innym
podmiotom, za wyjątkiem obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od ostatniej czynności wykonanej na
danych czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne,
jednocześnie jest to warunek zawarcia umowy sprzedaży. Z uwagi na powyższe, są Państwo
zobowiązani do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania przez Państwa danych
będzie niemożność zawarcia umowy. Dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, dane zebrane
i udostępnione przez lub w imieniu Administratorów (dane korespondencyjne jak wyżej), dane na
podstawie dokumentów, dane pochodzące ze stron internetowych; w odniesieniu do podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą także z publicznych rejestrów CEIDG oraz KRS.
Wszelkie informacje o danych osobowych udostępniamy bezpośrednio w siedzibie firmy,
telefonicznie 603 227 607 lub poprzez pocztę elektroniczną biuro@aromatnatury.pl
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl